Verhoging van de slagkracht – met respect voor de authenticiteit – in een metropoliserende omgeving

RESOC Westhoek is het formeel overleg- en adviesorgaan met doel de 18 Westhoekgemeenten op sociaaleconomisch vlak te versterken.

Missie

Dagelijks bestuur RESOC

In RESOC Westhoek zetelen vertegenwoordigers van sociale partners, streekpolitici en deskundigen van het Westhoekoverleg, POM West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en VDAB.

RESOC Westhoek is ‘spreekbuis’, ‘belangenverdediger’ en ‘bruggenbouwer’ en hecht als organisatie veel belang aan een vooruitstrevend en positief streekimago

Het Streekpact is de leidraad voor de realisaties en betrachtingen van RESOC Westhoek en partners.

RESOC Westhoek wil:

 • een platform aanbieden voor ontmoeting, advies en overleg
 • informeren, communiceren en sensibiliseren m.b.t. de sociaaleconomische situatie van de Westhoek
 • projectvorming en -uitvoering in de Westhoek faciliteren en ondersteunen
 • meewerken aan vertegenwoordiging in diverse fora en initiatieven
 • actief deelnemen aan de streekwerking van het Streekhuis Westhoek
 • inzetten op regionale netwerkvorming

Activiteiten

Uit het jaarprogramma:

Het aanpakken van de zes prioriteiten van het Streekpact via de samenwerking met de trekkers en hun partners:

 • de hoogdringendheid van een betere mobiliteit en ontsluiting
 • naar een actiever en gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid
 • werken in de Westhoek: voor elk wat wils
 • campus Westhoek: onderwijs en opleiding cruciaal
 • de drie speerpuntsectoren halen investeringen en kennis naar de regio
 • krachtdadige lokale overheden als democratische basis voor een hedendaagse Westhoek

 

Opvolging van belangrijke actuele thema's:

 • opvolging Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het kader van het relanceplan van de Vlaamse Overheid
 • uitwerking van het Westhoek Business District
 • uitwerking van een regiomarketingstrategie en campagne (zie Regiomarketing Westhoek)

Contact

Sigrid Verhaeghe

Sigrid Verhaeghe

Leidinggevend stafmedewerker

0494 53 54 78

Johan Halsberghe

Johan Halsberghe

Stafmedewerker : projectmanager regiomarketing

0495 58 75 71

Dorine Sioen

Dorine Sioen

Secretariaat

051 51 93 56

Stéphanie Thybaert

Stéphanie Thybaert

Projectcoördinator: 'Stedelijke motor' en 'tewerkstellingsbeleid'

0472 051783

20161109beeld16