Nieuws bij RESOC Westhoek

Go North! - Studiebezoek Groningen-Drenthe - 22/04-24/04

Beste fan en/of ambassadeur van de Westhoek!

Fijn dat u onze website bezoekt over de voorbereiding van het studiebezoek aan de twee Nederlandse provincies Drenthe en Groningen.

Reserveer alvast de data 22 tot en met 24 april in je agenda en vergeet niet om in te schrijven!
Het aantal plaatsen is beperkt... 

Wij zijn met dit initiatief niet aan ons proefstuk toe!

Via deze link kunt u het reisverslag nalezen van ons studiebezoek aan Nederland dat doorgegaan is in maart 2015. Wie toen heeft deelgenomen kan het bevestigen: de geïnvesteerde tijd was ruim de moeite waard! We zijn in de streekwerking van de Westhoek aan de slag gegaan met de aangereikte ideeën omtrent ‘regiomarketing’ en ‘meer samenwerking tussen gemeenten’. Even de tijd nemen om je te laten inspireren rendeert. Er ontstaan ideeën en projectvoorstellen…en je hebt een onvergetelijke netwerkervaring.

Wij zijn volop bezig met de invulling van een interessant programma!

Op 23 april vertoeven we een ganse dag in Groningen, op 24 april houden we halt in Drenthe. In beide provincies komen zowel ‘regiomarketing’ als ‘krimpbeleid’ aan bod. Zo kunnen we de beleidskeuzes van beide provincies vergelijken en zien we ook de samenhang tussen alle thematieken. We willen én luisteren naar hun beleidsvisie en strategie én concrete projecten op het terrein bezoeken. Thema’s als identiteit/regiomarketing – leefbaarheid en economische ontwikkeling – bestuurskracht en governancemodellen houden nauw verband met elkaar. Hiervoor blijkt een krachtig en dragend partnerschap van publieke en private actoren van groot belang.

De namen van de sprekers en de titels van hun bijdragen, alsook de concrete projecten die we bezoeken worden zo snel als mogelijk meegedeeld via deze website!

Snel, schrijf je nu in en check via deze link wie ook meegaat.

 

Inhoudelijke duiding van het programma

Nederland kent 20 ‘krimp- en anticipeergebieden’. Dit zijn regio’s die een bevolkingsdaling kennen (‘krimpgebied’) of daar vermoedelijk in de toekomst mee te maken krijgen (‘anticipeergebied’). Deze regio’s worden geconfronteerd met een transitie die overal in Nederland aan de gang is, maar daar harder en vroeger plaats vindt. In de provincies Drenthe en Groningen vinden we een aantal krimp- en anticipeergebieden terug waar alle overheden, bedrijfsleven en regionale partners de handen in elkaar slaan om ‘proeftuin te zijn voor de transitie van Nederland’.

Zij ontwikkelen kennis over economische en sociale leefbaarheid en regiomarketing en zijn bereid om deze ook met ons te delen. Aan het begin van een nieuwe legislatuur voor provincie en lokale besturen en aan de vooravond van bovenlokale verkiezingen in Vlaanderen, is dit het geschikte moment om te gaan kijken wat de noorderburen doen.

De hoofdthema's waarover we van gedachten kunnen wisselen zijn:

  • Promotie van de regio
  • Provinciale en lokale beleidsinitiatieven gericht op behoud en versterken van vitaliteit (wonen en voorzieningen, participatiemodellen, relatie stad en ommeland, ondernemen, ...)

 

Waarom deelnemen?

Dit studiebezoek wordt een unieke kans om je horizon te verbreden, je netwerk uit te breiden en je te laten inspireren!Ga met ons mee en laat je meeslepen in het verhaal van twee provincies die elk op hun manier omgaan met dezelfde uitdagingen op vlak van wonen, werken en ondernemen. Stuk voor stuk uitdagingen die heel herkenbaar zijn voor de beleidsmensen die zich engageren in en voor de Westhoek.

 

Praktisch:

Vertrek

Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, (Paas)maandag 22 april om 16u30.

Terugkomst

Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, woensdag 24 april om 20u00.

Doelpubliek

Beleidsverantwoordelijken (lokale en provinciale mandatarissen), leidinggevenden bij lokale besturen en provincie, verantwoordelijken van streekorganisaties actief in de Westhoek, sociale partners en de ambassadeurs van de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’.

 

 

Uitgebreid programma:

Dinsdag 23 april 2019

8u45 Ontvangst in Provinciehuis te Groningen
  Welkom
  door Gedeputeerde E. Eikenaar (portefeuille leefbaarheid,
krimp, wonen, gaswinning, onderwijs &arbeidsmarkt, zorg)
  Presentatie over het krimp & leefbaarheidsbeleid van de provincie Groningen
  door Angelique van Wingerden (coördinator krimp)
  Presentatie over Leader projecten in Oost-Groningen
  door Jarne Heuff (LEADER coördinator)
  Koffie/thee
  Presentatie over Toeristische promotie en marketing:
samenwerking tussen provincie en Marketing Groningen
  door Arjan Westerink (senior beleidsmedewerker toerisme en recreatie)
11:00 Vertrek naar het gemeentehuis Delfzijl
  Presentatie omgaan met krimp in Delfzijl
  door Robert van den Burgh
(Teamleider Programmabureau van de afdeling Samenleving en Ontwikkeling), gemeente Delfzijl.
  Aansluitend rondwandeling door Delfzijl (Marconiproject, binnenstad)
13u00 Vertrek naar Termunterzijl
  Lunch in Hotel Termunterzijl aangeboden door provincie Groningen
14u30 Vertrek naar Winschoten
  Ontvangst op gemeentehuis Winschoten - Presentatie over aanpak binnenstad
  door Henk Meier
  Rondleiding door Winschoten
16u30 Terugreis naar Groningen met mogelijkheid tot opfrissen in het hotel
18u00 Ontvangst in Hotel Prinsenhof, borrel en diner
  Presentatie over Voorzieningen in krimpregio's
  door Tialda Haartsen (Prof. Rurale Geografie Rijksuniversiteit Groningen)
  Presentatie over Westhoekprojecten
  door Bern Paret (coördinator gebiedswerking Westhoek van Provincie West-Vlaanderen)

Woensdag 24 april 2019

8u45 Ontvangst in De Fijnfabriek te Erica
  Welkom
  door gedeputeerde H. Jumelet (portefeuille o.a. Vitaal Platteland)
en/of gedeputeerde H. Brink (portefeuille o.a. Economie, Recreatie en Toerisme)
  Introductie regio West Vlaanderen en toelichting op de uitdagingen voor Westhoek
  Presentatie over regiomarketing. Het aanbrengen van focus en het belang van samenhang
tussen inspanningen door verschillende partijen.
  Door Marko Vuijk (adviseur Vrijetijdseconomie provincie Drenthe)
  Presentatie Marketing Drenthe, ‘Destination Branding’ de bindende kracht van een sterk merk
  door Yvonne Cornax, (senior medewerker Marketing Drenthe)
  Koffie/thee
  Presentatie bevolkingsdaling Drenthe. Feiten en cijfers langs de pijlers werken, wonen
en welzijn/voorzieningen
  door Marja Janssens (CMO Stamm, over Krimp en Leefbaarheid provincie Drenthe)
  Presentatie Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Over de sociaal-economische structuurversterking
van de regio langs de pijlers werken, wonen en welzijn
  door burgemeester E. van Oosterhout (burgemeester Emmen)
  Rondleiding door de Fijnfabriek, ooit een turfstrooiselfabriek en inmiddels een industrieel
rijksmonument
13u00 Lunch en informele afsluiting programma in Brasserie Zuiddrenthe
  Gedachtenwissel over het ambassadeurschap van bedrijven in kader van regiomarketing
met voorstelling door het RESOC-team
14u30 Einde programma - terugrit huiswaarts...

 

Interesse?

Je kan nog steeds inschrijven via deze link, dit nog tot maandag 15 april 2019. De deelname is kosteloos, de deelnemers zijn ook verzekerd tijdens het volledige studiebezoek. Het aantal plaatsen is wel beperkt.

Wij zien uit naar je goed humeur en jouw nieuwsgierigheid om nieuwe ervaringen en inzichten op te doen.

 

 

Namens het dagelijks bestuur van RESOC Westhoek,

 

Sigrid Verhaeghe, RESOC-team

Christof Dejaegher, voorzitter van RESOC Westhoek

 


Dit studiebezoek kadert binnen volgende projecten van RESOC Westhoek:

ESF-project Versterkt Streekbeleid

logo esf europa vlaanderen

LEADER-project Westhoek. De nieuwe wereld.

 As 4 West Vlaanderen zonder VLM

© Resoc-Westhoek.be is een website van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen VZW,
Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge, Ondernemingsnummer BE 0869.753.369.
051 51 94 30 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met de steun van ELFPO

Meer informatie over Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen vind je op vlaanderen.be/pdpo

Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD