Studiebezoek Nederland

Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2015 organiseerden RESOC Westhoek en partners een studiereis naar Nederland in het kader van regiomarketing en interbestuurlijke samenwerking, een uitgelezen kans om nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor onze regio!

We hebben immers nog heel wat werk te verrichten hier in de Westhoek. Exact één jaar geleden werd het nieuwe Streekpact voor de Westhoek gelanceerd, een ambitieuze visie waarin we de belangrijke uitdagingen voor onze regio poneren.

Tijdens deze studiereis werd dieper ingegaan op twee uitdagingen van het Streekpact. Een eerste uitdaging bestaat erin om onze streekidentiteit beter uit te dragen, zodat er een mobiliserende kracht van uitgaat die resulteert in een betere profilering van de Westhoek. Het is van belang om op professionele wijze te werken aan een dynamisch, positief en sterk imago van de Westhoek als een aantrekkelijke regio om in te werken, te wonen, en te leven. Hiervoor werd naar Drenthe gereisd: een plattelandsregio die op vele vlakken gelijkenissen vertoont met de Westhoek, en een succesvolle regiocampagne heeft uitgebouwd: "Drenthe doet wat met je!"

De tweede uitdaging die tijdens deze studiereis behandeld werd, is de uitdaging van het vernieuwend besturen. Vernieuwend besturen dat moet resulteren in meer lokale en regionale bestuurskracht, zodat we de streek naar een hoger niveau kunnen tillen. In het Streekpact wordt geijverd voor krachtdadige lokale overheden, voor samenwerking en verevening tussen lokale besturen, voor een stedelijke motor in de Westhoek. Er zijn reeds stappen gezet om aan deze ambities gevolg te geven, maar het pad is nog niet volledig bewandeld. Daarom werden op de tweede dag van de studiereis nog twee Nederlandse regio’s aangedaan, telkens in het kader van interbestuurlijke samenwerking. De contacten met Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen en de Dienst Dommelvallei werden gelegd via Westhoekoverleg.

Het volledige programma, verslagen en presentaties van de voorstellingen kunt u via deze pagina raadplegen.

Aan deze studiereis wordt een opvolgingstraject gekoppeld, binnenkort meer daarover!

© Resoc Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD